PROJEKT OCH UPPDRAG

Nedan finns några exempel på pågående och slutförda projekt och uppdrag. Uppdragen fram till och med våren 2013 utfördes av Medidas föregångare ”Christina Ahlzén konsult”. Hör gärna av er om ni vill ha mer utförliga uppgifter om utförda projekt och uppdrag.

Räkna med jämlikhet, bok
”Räkna med jämlikhet” finns äntligen till försäljning! Det är boken som hjälper dig ta fram, tolka och använda statistik i jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Läs mer om boken och beställ den från ID förlag.

Lyssna på min förläggare Gabriella Fägerlind och mig när vi samtalar om boken (finns i en lång och en kort version): Pod RmJ lång version Pod RmJ kort version

Jämlikhetsresan
Jämlikhetsresan tar ert jämlikhetsarbete till nya horisonter, vidgar era vyer och hjälper er att faktiskt skapa nya vanor i er organisation. Det är ett enkelt och lättanvänt analysredskap som i fem steg tar er från vilja via kunskap till konkreta förändringsförslag.

Jämlikhetsresan är ett samarbete med Ekvalita och Hanna Siira.Läs mer här.

JÄMLEAN, utveckling, implementering, utvärdering
Ett lyckat leaninförande bygger på alla medarbetares deltagande i utvecklingsarbetet, företagskulturen och upprättandet av gemensamma mål och nya, inkluderande styrformer. Detsamma gäller en lyckad jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Detta samband har JÄMLEAN upptäckt. Dessutom ser vi hur lean fungerar bättre om ett jämställdhets- och mångfaldstänk får genomsyra arbetet.

JÄMLEAN är ett samarbete mellan Add Gender och Medida. Läs mer på www.jamlean.se.

”Verktygslåda för normkritiska granskningar”, metodsamling (Malmö stad)
Insamling, utveckling och anpassning av metoder för verksamhetsnära granskning av kommunal verksamhet ur ett normkritiskt perspektiv. 

Räkna med jämlikhet, utbildning (Region Skåne)
Halvdagsutbildning för statistikenheten i att synliggöra jämlikhetsaspekter i statistiken.

”Handledning/lathund” i könsuppdelad statistik, skrift (Malmö stad)
Kortfattade instruktioner för att ta fram och analysera könsuppdelad statistik i jämställdhetsarbete.

 ”Vägen till jämställdhet”, Utvecklingsarbete (Malmö stad)
Ett förvaltningsgemensamt redskap för jämställdhetsanalys framtaget av Christina Ahlzén konsult på uppdrag av Malmö stad (dåvarande Södra Innerstaden) under hösten 2012. Utgångspunkten var att göra jämställdhetsanalys så lätt söm möjligt, för att kunna flytta ut analysen, och därmed både kompetensen och förbättringsarbetet, till de medarbetare som arbetar närmast medborgarna i kommunen. Christina deltog också i implementeringsprocessen genom utbildning av såväl chefer som utförare och handledning under de första analyserna.

Redskapet består av en mall, där jämställdhetsanalysen görs, en manual till stöd för analysen och en chefsmanual där chefens uppdrag beskrivs.

Medida erbjuder kurser och handledning för dig som vill använda redskapet i din verksamhet.

Utbildning i förvaltningsjuridik och diskrimineringslagstiftning
Utbildning av Botkyrka kommuns medborgarkontor hösten 2013.

Data om våld mot kvinnor, research (Matrix knowledge/Europeiska Jämställdhetsinstitutet)
På uppdrag av Europeiska jämställdhetsinstitutet, som underkonsult till Matrix knowledge, genomförde Christina Ahlzén konsult under våren 2013 en kartläggning om registrering, kvalitet och användning av administrativa data kring mäns våld mot kvinnor.

Enkät om diskriminering och trakasserier, rådgivning (Diskrimineringsbyrån Uppsala)
Under våren 2012 bistod Christina Ahlzén konsult i utvecklingen av PraLin enkäten, som togs fram av Diskrimineringsbyrån Uppsala.

Jämställdhetsintegrerat hälsoindex, utvecklingsarbete (Stockholms stads utbildningsförvaltning)
Christina Ahlzén konsult deltog under hösten 2011 i att jämställdhetsintegrera det skolhälsoindex som arbetades med inom Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Jämställdhetsintegrering, processledning (Energikontor Sydost)
Christina Ahlzén konsult processledde jämställdhetsintegrering av två energibolags säljprocesser på uppdrag av Energikontor Sydost, 2009-2010.