OM MEDIDA

Medida arbetar med jämlikhets- och jämställdhetsanalys med siffror som främsta redskap. Könsuppdelad statistik, kartläggningar och SMART:a mål är viktiga ingredienser i arbetet, men för att få riktig slagkraft skall de också omsättas i praktiken. Hur gör vi detta?

Medida hette tidigare Christina Ahlzén konsult. Vissa av de uppdrag som nämns på denna sida genomfördes under detta varumärke.

 

Medida drivs som enskild firma av Christina Ahlzén, statsvetare utexaminerad vid Göteborgs Universitet. Christina Ahlzén har sedan arbetat med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor, först som anställd och sedan 2009 som konsult i eget företag med inriktning mot jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.

Christina Ahlzén var med och grundade branschorganisationen Genusföretagarna och sitter som styrelseledamot verksamhetsåret 2013 och som ordförande sedan 2014.