Medida
medida_lila.png

Metodutveckling

Metodutveckling

Vi har massor av könsuppdelad statistik, men inget händer ändå!
Jomen vi strateger vet ju hur vi ska göra, men vi behöver ett verktyg som gör den kunskapen tillgänglig för medarbetarna.
Jag tror att vi skulle behöva en slags… handledning. Som en checklista, men utvecklad…
Vi skulle vilja följa upp vårt mångfaldsarbete så effektivt som möjligt!
Tjanster_2.png

Det är exempel på frågeställningar som jag tillsammans med kunder tagit mig an.

Metodutveckling hör till mina favorituppdrag, där jag får pröva och testa, känna mig för och hitta rätt väg för just denna frågeställning. Det kan röra sig om mindre saker som att kvalitetssäkra en enkät, eller om stora projekt som att integrera ett jämställdhetsperspektiv på en större omorganisering.

Bäst blir metodutvecklingsarbetet om:

  • Konsulten kan ha nära kontakt med nyckelpersoner i arbetet.

  • Metoden kan testas av målgruppen under resans gång.

  • Resurser finns också till presentationen av metoden – en snygg grafik/layout gör underverk för tillgängligheten.

Har du några utmaningar du inte vet hur du ska ta dig an? Hör av dig så pratar vi om det!

En hel del av det material jag tagit fram finns att ladda ned under Material och publikationer.