Medida
medida_lila.png

Utredningar och analyser

Utredningar och analyser

Tjanster3.png

Behöver du hitta, välja, sammanställa och analysera mängder av uppgifter på temat jämlikhet?

Det blir i så fall inte första gången Medida tar sig an ett sådant uppdrag. Systematik och struktur kännetecknar mitt arbete och metodologiska vägval är jag van vid att hantera. 

Hör du till dem som blir nojig när du hör ordet ”datafil”? Hör av dig till mig så fixar vi det. Det kan också röra sig om systematiska genomgångar av material eller andra större granskningar där kvalitativ och kvantitativ metod tillsammans ger en god helhetsbild. 

Exempel på kunder: SKL, Region Halland, Matrix, Forum för levande historia.

En hel del material finns att ladda ned under Material och publikationer.